WebHP

Chính sách điều khoản
WebHP

Mẫu thiết kế

5000 +

Xây dựng giải pháp ban đầu

30 ngày

Dự án đã hoàn thành

10 +

Chính sách điều khoản:

 • Trách nhiệm của chúng tôi:
  + Chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình bao gồm: thiết kế website, gói dịch vụ marketing tổng thể, gói truyền thông (dịch vụ quay chụp).
  + Kiểm soát lượng tiếp cận, tỉ lệ chuyển đổi hàng hóa khi đang sử dụng dịch vụ WebHP.
  + Bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ WebHP.
  + Tiếp nhận đầy đủ thông tin đã cung cấp khách hàng.
  + Quảng bá các kênh phương tiện truyền thông khi đồng ý của cả hai bên (bao gồm khách hàng và dịch vụ WebHP).
 • Trách nhiệm của bạn:
  + Chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình bao gồm: thiết kế website, gói dịch vụ marketing tổng thể, gói truyền thông (dịch vụ quay chụp).
  + Kiểm soát lượng tiếp cận, tỉ lệ chuyển đổi hàng hóa khi đang sử dụng dịch vụ WebHP.
  + Bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ WebHP.
  + Tiếp nhận đầy đủ thông tin đã cung cấp khách hàng.
  + Quảng bá các kênh phương tiện truyền thông khi đồng ý của cả hai bên (bao gồm khách hàng và dịch vụ WebHP).

Về chúng tôi thông tin chi tiết liên hệ:


Dịch vụ thiết kế website WebHP
Địa chỉ: 10B4 - Ngõ 16B - Đường Bạch Đằng - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng
Số điện thoại: 0366 262 072
Website: https://thietkewebsitehaiphong.vn/